Tin cậy

Sonic Racing Transformed

danna2012
830.66MB
Tải về
Tải về 250k - 500k
Phiên bản 545632G4 3 năm trước

Mô tả của Sonic Racing Transformed

Sonic & All Star Racing Transformed is now FREE! If you previously bought the game you still have the VIP Pass for FREE.

It’s Not Just Racing… it’s Racing Transformed!

Race as Sonic and a host of legendary All-Stars and prepare to transform! Speed across land, sea and air in a high velocity battle to the finish line, as your amazing transformable vehicle changes from car to boat to plane mid-race. Racing on mobile will never be the same again!

LEGENDARY RACERS

Race as 10 legendary racers at launch each with their own unique transformable vehicle. Plus many more All-Stars coming soon!

DYNAMIC TRACKS

Take to land, sea & air as you race through dynamically changing courses. Discover alternate routes, find new power-ups and avoid emerging hazards as you race to victory – every track feels different.

DESIGNED FOR MOBILE

A brand new World Tour has been designed for gaming on the go, plus Daily and Weekly Challenges test your racing prowess.

ULTIMATE MOBILE MULTIPLAYER!

Take on your friends in ultracompetitive 4-player races, both online and locally. Plus challenge your friends’ best times to show them who is the best.

SOCIALLY CONNECTED

Comprehensive Facebook integration – see your friends’ profile pics on the track and take them down.

MULTIPLE CONTROLS

Choose to play with touch or tilt controls, or even use a controller to race!

- - - - -

Privacy Policy: <a href="https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.sega.com/mprivacy%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNEYWPx7IY1QoFhDncCxWN_XnKCngQ&sa=D&usg=AFQjCNGmESyedMo787ALuRIqoc2qlerkQg" target="_blank">http://www.sega.com/mprivacy</a>

Terms of Use: <a href="https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.sega.com/terms%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNELzheBeVSL4nsLtTOJNYch0jBKmw&sa=D&usg=AFQjCNFwAoYtFRLc3gcdWe3vg40fEnLBcw" target="_blank">http://www.sega.com/terms</a>

SEGA, the SEGA logo, SONIC THE HEDGEHOG and SONIC RACING TRANSFORMED are either registered trade marks or trade marks of SEGA Holdings Co., Ltd. or its affiliates. All rights reserved.

</div> <div jsname="WJz9Hc" style="display:none">Sonic & All Star Racing Transformed bây giờ là miễn phí! Nếu trước đó bạn đã mua các trò chơi, bạn vẫn có đèo VIP cho miễn phí.

Nó không chỉ chơi đua xe ... nó Racing Transformed!

Race như Sonic và một loạt các huyền thoại All-Stars và chuẩn bị để chuyển đổi! Tốc độ trên biển, đất và không khí trong một trận chiến tốc độ cao để kết thúc dòng, như thay đổi chiếc xe biến dạng tuyệt vời của bạn từ xe hơi cho thuyền đến mặt phẳng giữa chủng tộc. Đua xe trên điện thoại di động sẽ không bao giờ được cùng một lần nữa!

Tay đua huyền thoại

Race 10 tay đua huyền thoại lúc khởi động mỗi chiếc xe biến dạng độc đáo của riêng mình. Cộng thêm nhiều hơn All-Sao đến sớm!

TRACKS NĂNG ĐỘNG

Hãy đến đất đai, biển và không khí như bạn chủng tộc thông qua các khóa học tự động thay đổi. Khám phá tuyến đường thay thế, tìm mới tăng sức mạnh và tránh các mối nguy hiểm mới nổi như bạn chạy đua để chiến thắng - mỗi ca khúc cảm thấy khác nhau.

THIẾT KẾ CHO MOBILE

Một thương hiệu mới World Tour đã được thiết kế để chơi game trên đường đi, cộng với hàng ngày và hàng tuần Thách thức kiểm tra năng lực đua của bạn.

ULTIMATE MOBILE MULTIPLAYER!

Đi về bạn bè của bạn trong cuộc đua ultracompetitive 4 người, cả trực tuyến và các địa phương. Cộng với thách thức thời gian tốt nhất của bạn bè để cho họ là người tốt nhất.

XÃ HỘI LIÊN

Hội nhập toàn diện Facebook - xem các bức ảnh hồ sơ cá nhân của bạn bè trên đường đua và đưa họ xuống.

ĐIỀU KHIỂN ĐA

Chọn để chơi với cảm ứng hoặc điều khiển độ nghiêng, hoặc thậm chí sử dụng một bộ điều khiển để chạy đua!

- - - - -

Chính sách bảo mật: <a href="https://www.google.com/url?q=http://www.sega.com/mprivacy&sa=D&usg=AFQjCNEYWPx7IY1QoFhDncCxWN_XnKCngQ" target="_blank">http://www.sega.com/mprivacy</a>

Điều khoản sử dụng: <a href="https://www.google.com/url?q=http://www.sega.com/terms&sa=D&usg=AFQjCNELzheBeVSL4nsLtTOJNYch0jBKmw" target="_blank">http://www.sega.com/terms</a>

SEGA, logo của SEGA, Sonic the Hedgehog và SONIC RACING CHUYỂN ĐỔI hoặc là được đăng ký thương hiệu hoặc thương hiệu của SEGA Holdings Co., Ltd, hoặc các chi nhánh của nó. Tất cả quyền được bảo lưu.</div> <div class="show-more-end">

Xem thêm

Người dùng đánh giá cho Sonic Racing Transformed

4.06
549
5
257
4
137
3
118
2
5
1
32

Đánh giá Sonic Racing Transformed

Ngôn ngữ
Không có đánh giá nào trên Sonic Racing Transformed, hãy là người đầu tiên!

Cờ Sonic Racing Transformed

Cờ trusted
Hoạt động tốt 0
Cờ needs licence
Cần giấy phép 0
Cờ fake
Ứng dụng giả mạo 0
Cờ virus
Virus 0
Ảnh đại diện cửa hàng danna2012
Cửa hàng danna2012 1.48k 392.02k

Ứng dụng tương tự với Sonic Racing Transformed

Thông tin

Phiên bản 545632G4
Khả năng tương thích Android 4.0.1+ (Ice Cream Sandwich)
Lập trình viên SEGA of America
Chính sách riêng tư http://www.sega.com/mprivacy/


Tải về Sonic Racing Transformed
Tải về